16 220

Lahtiolekuajad

 

Tavajäätmeid
 • Olmejäätmed, tootmisjäätmed, segaehituspraht jne.
 • Tavajäätmetes ei tohi olla ohtlike jäätmeid!
Ohtlikke jäätmeid
 • Värvid, lakid, lahustid, kemikaalid, õlid, akud, kraadiklaasid, ravimid, päevavalguslambid jne.
 • Eterniit jm asbesti sisaldavad jäätmed 
Eelsorteeritud ehitusjäätmeid
 • Puidujäätmed
 • Betooni-, tellise-, keraamikajäätmed
 • Aknaklaas, ainult läbipaistev lehtklaas
Biolagunevaid jäätmeid
 • Aia-ja pargijäätmed, köögi-ja sööklajäätmed.
Pakendijäätmeid
 • Paber ja papp-, kartong-, tetra-, plast-, klaas-, metallpakendid.
Probleemtootest tekkinud jäätmeid
 • Elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Patareid
 • Päevavalguslambid
 • Vanarehvid
 • Põllumajandusplastid

 

Jäätmete eest tasumine ainult sularahas (v.a. ettevõtted)
Üleantavad asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid tuleb ümber laadida konteinerisse
Purustatud asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid peavad olema pakendatud
 

Kontakt: info@maricom.ee või +372 554 9296