16 220

Projekt 2014-2020.4.03.21-0722 “Jäätmete ringlusse suunamise edendamine Marico Holdingus”

Projekti eesmärgiks on betoneerida sorteerimisala aluspõrand ja soetada ehitusjäätmete eelsorteerimiseks ekskavaator, mis suurendab ehitusjäätmete ringlussevõttu.
Projekti abil täiendab ja efektiivistab Marico Holding OÜ ehitusjäätmete sorteerimise protsessi, suurendades nii edasisse ringlusse ja taaskasutusse
suunatavate jäätmete osakaalu.
Projekti rahastab KIK Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi abil summas 190 700€.