16 220

Jäätmete hind Otepää Jäätmejaamas

Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik Ettevõte
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Plastpakendid 15 01 02 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Puitpakendid 15 01 03 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Metallpakendid 15 01 04 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Segapakendid 15 01 06 kg Tasuta Tasuta 0.096
Klaaspakendid 15 01 07 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Vanarehvid 16 01 03 tk Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR 5.00
Betoon 17 01 01 kg 0.048 0.048 0.048
Tellised 17 01 02 kg 0.048 0.048 0.048
Plaadid ja keraamikatooted 17 01 03 kg 0.048 0.048 0.048
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud 17 01 07 kg 0.048 0.048 0.048
Töötlemata puit 17 02 01 kg 0.072 0.072 0.080
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) 17 02 01 kg 0.072 0.072 0.080
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas 17 02 02 kg 0.048 0.048 0.048
Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 17 05 04 kg 0.3 0.30 0.30
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 kg 0.098 0.144 0.144
Paber ja kartong 20 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas) 20 01 02 kg 0.98 0.98 0.98
Rõivad 20 01 10 kg 0.18 0.18 0.18
Tekstiilid 20 01 11 kg 0.18 0.18 0.18
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad) 20 01 36 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed 20 01 38 kg 0.117 0.117 0.117
Plastid (märgistatud) 20 01 39 kg 0.133 0.133 0.133
Metallid 20 01 40 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 kg 0.036 0.096 0.096
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 kg Ei võeta vastu Ei võeta vastu 0.180
Suurjäätmed (mööbel) 20 03 07 kg 0.161  0.161  0.161

Ohtlikud jäätmed

Elanik Mitteelanik Ettevõte
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis 13 02 08* kg 0.012 0.432 0.432
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 0.936 0.936
Õlifiltrid 16 01 07* tk Tasuta kuni 5 tk. Iga järgnev tk 3.00 EUR 3.00 3.00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) 17 06 05* kg Tasuta kuni 200 kg/a. Iga järgnev kg 1.00 EUR 1.00 1.00
Lahustid 20 01 13* kg Tasuta 0.54 0.54
Happed 20 01 14* kg Tasuta 0.540 0.540
Leelised 20 01 15* kg Tasuta 0.54 0.54
Fotokemikaalid 20 01 17* kg Tasuta 0.620 0.620
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 0.54 0.54
Luminestsentslambid 20 01 21* kg Tasuta 0.18 0.18
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* kg Tasuta 0.54 0.54
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed 20 01 26* kg Tasuta 0.432 0.432
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 0.84 0.84
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* kg Tasuta 0.84 0.84
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta 0.54 0.54
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* kg Tasuta 0.54 0.54
Sortimata ravimi kogumid 20 01 98* kg Tasuta 3.60 3.60
*Nimistus on ohtlike jäätmete koodid tähistatud tärniga

 

Ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Otepää valla elanik, st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registeeritud Otepää vald.