16 220

Marico Holding keskkonnapoliitika

  • parendada järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada keskkonnaalast tulemuslikkust;
  • tegutsedes keskkonnateadlikult, väldime ja ennetame hädaolukordi ning keskkonna saastamist;
  • toome oma teadmised ja mõtteviisi töötajate, kogukonna ja koostööpartneriteni;
  • kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seadusandlikke ja muid vastavuskohustuste nõudeid;
  • kaitseme ja väärtustame looduskeskkonda, milles tegutseme;
  • puhtama keskkonna nimel püüame jätkuvalt vähendada ja vältida saastet;
  • püüame vähendada oma tegevuse käigus tekkivaid keskkonnamõjusid avatud ja usaldusväärses koostöös kõigi huvitatud osapooltega;
  • meie kohustus on vastuvõetud ehitusjäätmete maksimaalne liigiti sorteerimine, mis võimaldaks materjale ringlusse võtta;
  • arutame ettevõtte töötajatega keskkonnaalaseid teemasid, et suurendada taaskasutuse efektiivsust;
  • meie kõigi kohustus on teavitada juhatuse liiget võimalikest keskkonda säästvatest lahendustest ja parendusettepanekutest.