16 220

Jäätmete hind Tõrva Jäätmejaamas

Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik Ettevõte
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 t Tasuta Tasuta Tasuta
Plastpakendid 15 01 02 t Tasuta Tasuta Tasuta
Puitpakendid 15 01 03 t Tasuta Tasuta Tasuta
Metallpakendid 15 01 04 t Tasuta Tasuta Tasuta
Komposiitpakendid 15 01 05 t Tasuta Tasuta Tasuta
Segapakendid 15 01 06 t Tasuta Tasuta Tasuta
Klaaspakendid 15 01 09 t Tasuta Tasuta Tasuta
Tekstiilpakendid 15 01 09 t Tasuta 25.95 25.95
Vanarehvid 16 01 03 tk Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR Tasuta kuni 8 tk/a. Iga järgnev tk 4 EUR 5.00
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) 17 02 01 t 72.00 72.00 80.00
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas 17 02 02 t 48.00 48.00 48.00
Raud ja teras 17 04 05 t Tasuta Tasuta Tasuta
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 t 100 130 130
Paber ja kartong 20 01 01 t Tasuta Tasuta Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, tonn) 20 01 02 t 98.00 98.00 98.00
Rõivad 20 01 10 t 111.00 111.00 111.00
Tekstiilid 20 01 11 t 111.00 111.00 111.00
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad) 20 01 36 t Tasuta Tasuta Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (tonn) 20 01 38 t Tasuta 98.00 98.00
Plastid 20 01 39 t 98.00 98.00 98.00
Metallid 20 01 40 t Tasuta Tasuta Tasuta
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 t Tasuta Tasuta Tasuta
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed 20 02 02 t Tasuta 40.00 40.00
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 t 115.00 130.00 130.00
Suurjäätmed 20 03 07 t Tasuta kuni 150 kg/a. Iga järgnev tonn 80 EUR 100.00 100.00

Ohtlikud jäätmed

Elanik Mitteelanik Ettevõte
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 3.10 3.10
Ohtlikust poorsest ainest koosnevat ruumivõret sisaldavad metallpakendid (sh tühjad survemahutid) 15 01 11* kg Tasuta 3.15 3.15
Õlifiltrid 16 01 07* tk Tasuta kuni 5 tk/a. Iga järgnev tk 0,60 EUR 0.60 0.60
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Ni-Cd patareid ja akud 16 06 02* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) 17 06 05* kg Tasuta kuni 200 kg/a, Iga järgnev kg 1.00 EUR 1,8 1,8
Lahustid  20 01 13* kg Tasuta 4.30 4.30
Happed  20 01 14* kg Tasuta 6.05 6.05
Leelised 20 01 15* kg Tasuta 6.05 6.05
Fotokemikaalid  20 01 17* kg Tasuta 6.05 6.05
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 6.05 6.05
Luminestsentslambid  20 01 21* kg Tasuta 0,18 0,18
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed  20 01 26* kg Tasuta 0,4 4.00
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 3.90 3.90
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* kg Tasuta 4.30 4.30
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Sortimata ravimi kogumid 20 01 98* kg Tasuta 5.30 5.30

 

Ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Tõrva valla elanik, st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registeeritud Tõrva vald.